Stort underskott måste innebära stort sparkrav

Bild: Lina Enlund

Se möjligheterna och locka hit unga entusiastiska familjer, marknadsför våra fina tomter i tätorterna och periferin – avfolka inte.

Om Raseborgs beräknade underskott stiger över 22,5 miljoner euro per 2018 (enligt senaste beräkning) måste det innebära stora sparkrav de kommande 5–10 åren – även på investeringsnivån inklusive stadshusprojektet. Enligt medierna återstår tre alternativ för stadshusets del.

Det första alternativet är Fixhuset i Ekenäs och den Lönnbergska fastigheten i Karis. Denna kombination är väl i dag användbar och funktionell – eller?

Kan man anta och önska att Raseborgs förvaltning använder dessa utrymmen några år framöver varvid årskostnaderna för Fixhusets del sjunker till 350 000 euro om man utgår från en köpesumma på 4,9 miljoner euro. Kan man ännu pressa inköpspriset är det bara positivt för Raseborg.

Det andra alternativet är Ekåsens sjukhus. Det finns kvar trots att kostnadskalkylen stiger varje gång stadsstyrelsen håller möte. Från 1,4 miljoner via sex miljoner till 7,8 miljoner euro. Är det verkligen nödvändigt att renovera så frikostigt utrymmen som nyligen renoverats för skattepengar? Huvudbyggnaden på området är helt ok, men är det inte ansvarslöst att i detta tröstlösa ekonomiska läge planera investeringskostnader i storleksklassen 6–10 miljoner euro? Dessutom tillkommer hyreskostnader för Fixhuset i två tre års tid.

Det tredje alternativet är att bygga ett nytt stadshus. Är det förnuftigt att planera en ny fastighet för åtta miljoner euro då staden har en fastighetsmassa på 170 000 kvadratmeter? På stadsdirektörens agenda finns att "massan" radikalt borde ha bantats, samtidigt "sparar" man eventuellt 100 000 euro på att lägga ner en skola.

Det förekommer märkliga uttalanden av våra politiker om Björn Siggbergs utlovade tomtdonation: tomten är inget problem, vi har egna fina tomter, ett pris på 300 000 euro för en ny stadshustomt är bara 4 procent av totalkostnaden.

Jag vill påstå att tomterna är ett av stadens problem – dock ett positivt problem. Raseborg är geografiskt ett otroligt attraktivt område, vi har allt, härlig natur, skärgård, nära till Helsingfors och Åbo – allt det som människor uppskattar.

Sluta med partipolitiska beslut. Se möjligheterna och locka hit unga entusiastiska familjer, marknadsför våra fina tomter i tätorterna och periferin – avfolka inte.

Ges förutsättningar kan företag blomstra på landsbygden. Fiskars är ett bra exempel trots hot om skoldöd. Hoppas de kämpar vidare. Vi behöver skattebetalare.

Bo Nyberg Ekenäs