Stort kliv mot ny kultur

Uppropet Dammen brister fick en enorm genomslagskraft på en kort tid. Nu måste alla i ansvarsposition se till att nolltolerans införs. Och alla förövare förstå att ett nej är ett nej.

Om någon mot förmodan trott att sexuella trakasserier inte förekommer i Svenskfinland finns det nu svart på vitt att så är det inte.

På en vecka samlade uppropet Dammen brister över 20 000 medlemmar i en hemlig Facebookgrupp, drygt 6 000 kvinnor skrev under uppropet och nästan 900 delade med sig vittnesmål om sexuella trakasserier och övergrepp.

En del av vittnesmålen har publicerats i anonymiserad form. De är horribla och skakande berättelser om minderåriga som utsatts för grovt sexuellt utnyttjande av släktingar, manliga "vänner" som mitt i allt blivit hotfulla och krävt sex, tonårstjejer som får stå ut med fysiska och verbala trakasserier, misshandel och våldtäkter.

Trots att alla berättelser inte kan klassas som brott är det ändå sexuella trakasserier, om den utsatta upplevt det som så.

Uppropet fyller många syften. För det första synliggör det att det råder en osund kultur i samhället, en kultur där det stora flertalet accepterat en grabbighet hos pojkar och en struktur där män i maktposition sett sig berättigade att behandla kvinnor som objekt medan omgivningen frivilligt eller ofrivilligt tigit.

Uppropet ska fungera som en ögonöppnare för alla att sexuella trakasserier förekommer och att det behövs en öppen diskussion om det för att få en permanent förändring till stånd. Det är inte acceptabelt beteende och det måste alla män inse och omfatta.

Det är en klar signal till alla män att trakasserier inte längre går obemärkt förbi. Den stora genomslagskraften gör det förhoppningsvis lättare för kvinnor att kraftfullt säga nej men också bli av med skammen man går och bär på efter att ha blivit utsatt för övergrepp.

Metoo-kampanjen fick sin början för en dryg månad sedan då skådespelaren Alyssa Milano twittrade om filmproducenten Harvey Weinsteins upprepade sexuella övergrepp. I Sverige blev reaktionerna rätt snabbt kraftiga inom många yrkesgrupper bland annat skådespelare, journalister, lärare, präster, politiker och sångare.

Dagen innan Dammen brister offentliggjordes uppropet #Övistoo, där 224 flickor med anknytning till Vasa Övningsskola gick ut och krävde ett slut på tystnaden kring trakasserierna.

I Finland är Dammen brister det första stora uppropet om att det räcker nu. Att det är ett finlandssvenskt initiativ som lyfter fram en viktig samhällsfråga som berör kvinnor är inte i sig oväntat. Finlandssvenskar har varit de som gått i bräschen för jämställdhet och att våga lyfta fram oegentligheter.

I det finska Finland har det varit rätt tyst, men dagen efter Dammen brister publicerar landets största tidning Helsingin Sanomat en läsarundersökning om sexuellt trakasseri i skolan. Tidningen fick in 450 svar. De flesta handlar om manliga lärares trakasserier, allt från att spionera i duschen och stirra på bröst till kommentarer med sexuell anspelning. Även berättelser där kvinnliga lärare gått över gränser kom in.

Reaktionerna i Finland har låtit vänta på sig. Men nu är de i gång, SDP har krävt att sexuella trakasserier diskuteras i riksdagen, politiker fördömer trakasserier, olika organisationer fördömer och kräver åtgärder.

Dammen brister såg till att ett stort kliv togs i Finland för att få slut på den maktkultur som rått alldeles för länge. Nu är det upp till alla att se till att det blir en förändring till ett jämlikt samhälle där ömsesidig respekt råder.

Marina Holmberg Chefredaktör Västra Nyland

Mer läsning