Stort kliv mot ny kultur

Uppropet Dammen brister fick en enorm genomslagskraft på en kort tid. Nu måste alla i ansvarsposition se till att nolltolerans införs. Och alla förövare förstå att ett nej är ett nej.