Stort intresse för konsttävlingen för nya skolan: "Vi är stolta, nivån var hög"

Konstverket vid presidentens tjänstebostad Talludden i Helsingfors har skapats av ett konstnärspar som nu valts till finalomgången i konsttävlingen i Sjundeå. Bild:

Sjundeå har valt ut fyra deltagare till andra omgången i tävlingen för att få fram ett konstverk till den nya skolan. I första omgången deltog 58 konstnärer eller konstnärsgrupper.

Ursprungligen var det meningen att tre konstnärer skulle erbjudas möjlighet att göra ett förslag till konstverk men då juryn sammanträdde den 15 januari konstaterade medlemmarna att det var för svårt att begränsa urvalet till tre.

– Vi kollade med Konstnärsgillet, som samarbetar med kommunen i tävlingen, och det fanns inga hinder att välja fyra i stället. Så då gjorde vi det, säger juryns sekreterare, förvaltningskoordinator Erika Parvikoski från Sjundeå kommun.

– Jag kan inte berätta vilka som deltog i tävlingen men jag kan säga att nivån var hög. Därför var det så svårt att välja.

58 konstnärer eller arbetsgrupper lämnade in en ansökan och en portfolio till tävlingen. De konstnärer som bjuds in till andra skedet är Tuula Närhinen och Maija Kovari, konstkollektivet SAV och konstnärsparet Jaakko Niemelä och Helena Hietanen. Närhinen och Kovari deltar som enskilda konstnärer, de andra som grupp och par. Juryn betonade i sina val bland annat konstnärens förmåga att kunna producera konst som lämpar sig för en fasad, erfarenhet av de valda materialen (brännlackade hålskivepaneler), konstnärlig merit och motivation.

De fyra utvalda ska nu göra egna förslag till ett konstverk som ska pryda fasaden på den nya skola som byggs i Sjundeå. Senast den 30 april ska förslaget lämnas in till juryn och verket förväntas vara färdigt för installation i slutet av året. De som nu planerar ett konstverk får ett arvode på 2 000 euro. Arvodet är lika stort för alla och betalas per konstnär eller arbetsgrupp.

I utkastet till konstverk ingår också att göra upp en budget för konstverket. Budgeten ska innehålla både materialkostnader och konstnärsarvode. Hela konsttävlingen har en budget på 91 000 euro. Största delen är vikt för materialkostnader och konstnärsarvode.

Mångsidig grupp konstnärer

Tuula Närhinen (f. 1967) är en helsingforsisk bildkonstnär, doktor i bildkonst och arkitekt, vars offentliga verk kan ses bland annat vid Lejle station i Vanda och i riksdagens tilläggsbyggnad.

Maija Kovari (f. 1985) är en bildhuggare och arkitekt från Tammerfors. Offentliga konstverk av henne finns längs stränderna till Tammerfors ström i Tammerfors, och på fasaden till servicehuset Ranta-Tampella.

Konstkollektivet SAV är en konstnärsgrupp verksam i huvudstadsregionen, och består av konstnärerna Maikki Rantala (f. 1981), Essi Ruuskanen (f. 1988), Jesse Pasanen (f. 1986) samt producent Jenni Väisänen (f. 1989). Gruppens medlemmars tidigare planerade verk för det offentliga rummet kan ses bland annat vid Klippsta och Mårtensdals tågstationer och vid Rajatorpan koulu i Vanda.

Jaakko Niemelä och Helena Hietanen är ett helsingforsiskt konstnärspar. Niemelä (f. 1959) är bildkonstnär och Hietanen (f. 1963) är bildhuggare. Deras gemensamma verk för det offentliga rummet har förverkligats blanda annat i ett parkeringshus i Jyväskylä samt på gården för Republikens presidents tjänstebostad.

Det campus som färdigställs i Sjundeå kommuncentrum år 2022 är det mest betydande byggprojektet och den första procentkonstanskaffningen i kommunens historia. Det betyder att en procent av en offentlig byggnads totala kostnader används för konst.

Campuset kommer att sammanföra många av kommunens verksamheter och tjäna som ett vardagsrum för kommuninvånarna.

Till konsttävlingens prisjury hör:

Jonna Käppi, arkitekt SAFA ARB, Arkkitehdit von Boehm-Renell Oy.

Nanna Hänninen, fotokonstnär, representant för Konstnärsgillet i Finland.

Stig Baumgartner, bildkonstnär, representant för Konstnärsgillet i Finland.

Merja Laaksonen, Sjundeå kommunstyrelses ordförande.

Arja Alho, medlem i Sjundeå kommunstyrelse.

Karin Gottberg-Ek, medlem i Sjundeå kommunstyrelse.

Anna Paasikivi, suppleant i Sjundeå kommunstyrelse.

Mari Sarviaho, bildkonstlektor, Aleksis Kiven koulu.

Annika Ek, elev, Sjundeå Svenska Skola.

Förvaltningskoordinator Erika Parvikoski är juryns sekreterare.