Stort intresse för jobbet som utvecklingschef i Raseborg

Bild:

Den förlängda ansökningstiden för den ombildade tjänsten som utvecklingschef i Raseborg lockade 22 nya sökande. Bland de nya sökande finns Lotta Lerviks som för tillfället vikarierar på posten.

Då tjänsten som utvecklingschef i Raseborg var lediganslagen första gången fick man 14 ansökningar. Fyra personer intervjuades men stadsstyrelsen valde ändå att förlänga ansökningstiden för att få ett större urval.

De 22 nya sökandena är: filosofie magister Jari Aaltonen, Ylämylly, politices kandidat Ville Berglund, Åbo, politices magister, agronomie-forstmagister Ann-Mari Berlin, Raseborg Ann-Mari, ingenjör Ulf Dahlman, Vanda, tradenom YH Ville Elomaa, Salo, MBA Jennifer Gammals, Hangö, kandidatexamen inom försäljning och marknadsföring Ann-Sofi Grantham, Ingå, ekonomie licentiat Jouko Havas, Helsingfors, MBA Sirpa-Liisa Heino, Raseborg, politices magister Tua Hindersson-Söderholm, Raseborg, teknologie licensiat Maija Korhonen, Helsingfors, MBA, B.Sc Olli-Pekka Laakso, Esbo, ekonom, eMBA Elina Lahtinen, Hangö, ekonomie magister Kai Lehtola, Raseborg, kultursekreterare och kulturproducent YH Lotta Lerviks Raseborg, filosofie magister Joakim Lönnroth, Raseborg, politices magister Mikael Neuvonen, Helsingfors, filosofie magister Kim Nordling, Raseborg, politices magister Amanda Sundell, Raseborg, ekonomie magister Peter Westermarck, Esbo, diplomingenjör, eMBA Lasse Wikström, Helsingfors, socionom YH Kaj-Mikael Wredlund, Raseborg.

Av de tidigare 14 sökande har två dragit tillbaka sina ansökningar. De är filosofie magister Jon Lindström, som valdes till turismchef i Hangö, och skogsbruksingenjör Mikael Nylund

De 12 som är kvar är: agrikultur- och forstvetarmagister Mika Hakosalo, Raseborg, ekonomie magister Anders Lindholm-Ahlefelt, Esbo, ekonomie magister Tage Wass, Raseborg, politices magister Marko Varajärvi, Helsingfors, pedagogie magister Anders Stark, Kyrkslätt, filosofie magister Jon Lindström, Raseborg, ekonomie magister Milaja Sippola, Lojo, ingenjör Agneta Evers, Raseborg, diplomingenjör Jouni Peltomäki, Raseborg, ekonomie magister Marina Grönroos, Raseborg, ekonomie kandidat, Juha-Pentti Rautalahti, Raseborg, diplomingenjör Karl Myreen, Raseborg och filosofie magister Sune Helenius, Raseborg.

Utvecklingsavdelningen grundades för två år sedan. Fredrika Åkerö utsågs då till chef för avdelningen. Hon flyttades till tjänsten från jobbet som ungdomssekreterare. Tjänsten var tidsbunden, hon utsågs på två år. Åkerö är nu tjänstledig. Hon vikarieras av kultursekreterare Lotta Lerviks.

Utvecklingsavdelningen har hand om kulturtjänster, turism, kollektivtrafikplanering, stadens informationsservice och näringslivsfrågor.

En av den nya chefens viktigaste uppgifter är att bidra till utveckling av stadens näringsliv och hålla kontakt med företagare och industri.

En grupp som består av staddstyrelsen presidium, stadsdirektören och stadssekreteraren ska nu gå igenom ansökningar och besluta om vem som kallas till intervju. Det är stadsstyrelsen som väljer ny utvecklingschef.

Behörighetsvillkor för utvecklingschefen är en lämplig högskoleexamen, erfarenhet av utvecklingsfrågor och goda ledaregenskaper.

Mer läsning