Störsviks dolda resurser ska utnyttjas bättre

Havsnära. Närhet till havsstranden är något som man borde dra bättre nytta av i Störsvik, konstateras i den nya planen. Bild: Mira Strandberg

En äventyrsbana, Airbnb-möjligheter och ett hotell ska göra Störsvik till ett internationellt känt centrum – under namnet Pickala.

Pickala Golf och fastighetsbolaget Asuntosäätiön Kiinteistöt, som äger mark i området kring golfbanan, har beställt en framtidsplan för utvecklingen av området. I planen målas det upp idéer för den framtida utvecklingen av området kring Pickala golf, i praktiken alltså Störsviksområdet, till ett mångsidigt fritidscentrum.

– Vårt syfte är att öka spelarmängderna och framför allt locka barnfamiljer hit. Också invånarnas trivsel är viktig för oss, eftersom största delen av dem som bor i området är golfare, säger Pickala Golfs vd Janne Pelkonen.

Planen innehåller konkreta åtgärdsförslag, indelade i tre etapper. Den första perioden sträcker sig till år 2019 och innehåller bland annat gemensam marknadsföringsorganisation för områdets aktörer, exempelvis under namnet Visit Pickala. Organisationens uppgift skulle vara att fungera som en motor för utvecklingen, eftersom aktörerna i området anser att en sådan fattas i dagens läge.

Trafiken bromsar

Susanne Ekström, som själv är företagare i området, välkomnar mera samarbete.

– Det behövs absolut ett lokomotiv som driver utvecklingen i området, bara det finns pengar till det. Jag är själv som företagare inte direkt nöjd med Sjundeå kommuns marknadsföring och jag har själv funderat på något i stil med Visit Siuntio. Det är en bra idé att få ihop företagen i området, säger hon.

I första skedet skulle Visit Pickala fokusera på marknadsföring av alla tjänster på området och en webbplats och en Facebooksida skulle skapas. I andra skedet föreslås en app, där alla tjänster samlas och där man lätt kan boka inkvartering, kolla restaurangutbudet eller bläddra i friluftsområdets kartor.

– Området behöver utvecklas för att man ska kunna få någonting att fungera året runt. Men allt är jätteberoende av bättre trafikarrangemang, säger Ekström.

Bättre trafikarrangemang finns också på önskelistan i planen för området. Bland annat nämns en helt ny infart till området: en ny väg som fortsättning på Sjundeåvägen i Sunnanvik.

– Men det skulle förutsätta att man satsar på utvecklingen av stamväg 51 och att den planskiljda korsningen i Sunnanvik förverkligas, säger tekniska nämndens ordförande Rabbe Dahlqvist (SPF).

Korsningen i Sunnanvik är planerad, men förverkligandet beror på finansieringen.

Båtplats bara för medlemmar

Ett område som också behöver utvecklas är servicen på havssidan. I dagens läge är det svårt att komma till Störsvik med båt, och Susanne Ekström befarar att de flesta båtägare åker förbi Störsvik ifall servicen inte förbättras.

– Vi borde få en bra service vid havet för annars kör folk inte in där, säger hon.

Också i visionerna för Störsvik nämns båtplatser som en faktor i utvecklingen. För närvarande finns det i Störsvik en båthamn som administreras av Sjundeå båtklubb och erbjuder båtplatser för medlemmar.

– Vi har några gästplatser men i vår nuvarande form som registrerad förening är vårt mål inte att börja idka företagsverksamhet, säger klubbens kommodor Rainer Sarviaho.

Rent utrymmesmässigt och i planen finns det rum för en utvidgning av hamnen men bara genom nya medlemskap.

– Vår anslutningsavgift är uträknad så att vi kan bygga nya bryggplatser enligt behovet.

Bättre service för båtfolk önskas

Susse Ekström skulle gärna inkorporera hela Kopparnäsområdet, som är på Ingås sida om kommungränsen, i framtidsplanerna för Störsvik. Föreningen Nylands friluftsområden jobbar nämligen på en allmän utvecklingsplan för Kopparnäs-Störsvik friluftsområde. Under hösten har arbetet inneburit många träffar med referensgrupper, bland annat företagare och båtfolk.

– Vi hade en workshop i samarbete med Forststyrelsen och förbundet Segling och båtsport i Finland. Där diskuterade vi bland annat hur vi kunde utveckla servicen på landområdena i Kopparnäs så att den skulle intressera också båtfolk och få dem att ta sig i land, säger Silva Sallamaa som håller i trådarna för utvecklingsprojektet.

I januari ska styrgruppen för utvecklingsarbetet dra upp de allmänna riktlinjerna för området, och därefter går man till konkretare åtgärder.

– Nästa år börjar vi sedan förverkliga en del av åtgärderna.

Hellre cykling än skidlöpning

Silva Sallamaa säger också att den bild planen för utvecklingen av Pickala ger av Föreningen Nylands friluftsområdens projekt i trakten inte är riktigt sanningsenlig.

– Vi har bett dem göra vissa ändringar i texten men det har de inte gjort. Till exempel har vi över huvud taget inte planerat att de stigar som vi märker ut på vårt område skulle vara så breda att de skulle lämpa sig för skidspår.

Överlag tror Sallamaa att det är en orealistisk tanke att basera vinteranvändningen av området på skidlöpning.

– Våra vintrar kommer knappast att bli kallare och snörikare. Året runt-användningen borde snarare byggas upp kring exempelvis vintercykling eller något sådant.

Lång väg till verklighet

Masterplanen för Pickala behandlades i tekniska nämnden förra veckan, där den diskuterades flitigt. Rabbe Dahlqvist betonar att dokumentet innehåller visioner, inte konkreta åtgärdsförslag.

– Det finns många bra tankar men det här är långt ifrån en fastställd plan.

Syftet med masterplanen är att göra Pickala golf till ett resmål som lockar mera folk året om, samtidigt som Asuntosäätiö som markägare är intresserad av att höja tomtförsäljningen på området. Också kommunen har intresse av att utveckla området, eftersom det ligger inom ramarna för kommunens strategi, där man koncentrerar sig på områden längs linjen kyrkbyn–centrum–Sunnanvik–Störsvik–Pickala. Nya invånare betyder mera skatteintäkter.

– Och man borde smida där det finns efterfrågan, så området ligger nog ganska högt på prioritetslistan, säger Dahlqvist.

Tätare bebyggelse

Generalplanen är dimensionerad för 2 000–3 000 invånare på området. Frågan är dock om betoningen ska ligga på året runt-boende eller fritidsboende, och hur stora tomterna och byggrätterna ska vara. Ett stort hinder för utvecklingen av området har nämligen enligt rapporten varit bristen på lämplig inkvartering i området. De tomter som nu funnits till salu är för stora och blir för dyra. Planerarna skulle i stället vilja se mindre, mer lättskötta tomter för småhus och fritidsbostäder.

– Mindre tomter och mindre byggrätt gör ju tomterna lite billigare, så det kan hända att det är ett sätt att få ett tätare boende på området, säger Dahlqvist.

I Pickalaområdet finns heller inget lätt sätt att hyra ett rum eller en lägenhet för bara ett veckoslut eller en vecka. Men i området finns många fritidsbostäder som inte används hela tiden. I den första utvecklingsfasen föreslås därför att man kunde starta en uthyrning av lägenheter och rum enligt Airbnb-konceptet, alltså så att ägarna kan hyra ut sina lägenheter och stugor då de själva inte använder dem.

Pickala Golfs vd Janne Pelkonen säger att följande skede för planen är att göra tilläggsutredningar om vissa delar för att noggrannare se på möjligheterna att förverkliga idéerna.