Storstrejken 1905: En bortglömd vändpunkt i vår historia skildras i ny, lokal bok

Protest. Folket protesterade mot förryskningen bland annat genom att slänga ryska skyltar i havet vid gamla Knipan. Bilden publicerades i skämttidningen Fyren år 1905. Bild:

Monumentet Frihetsbrunnen – en stiliserad eldslåga av brons – i Skepparträdgården uppfördes 1966 på Ekenäsbornas samlingsplats under storstrejken 1905. Om historien velat annorlunda kunde det i dag ha varit den naturliga samlingplatsen för nationella uppvaktningar och inte ett av stadens mer bortglömda minnesmärken. Men strejkens identitetsskapande funktion för finländarna har kommit i skuggan av inbördeskriget och vinterkriget.

Magnus Cederlöf kastar ett välkommet ljus över de dramatiska men bortglömda händelserna, både lokalt och nationellt, i sin färska bok Storstrejken i Ekenäs år 1905 – den sjungande revolutionen, utgive...