Storsjö har rätt till frisk luft

Jag vill lyfta på hatten för Sylva Heerman, hon har visat att hon står för sina värderingar genom att lämna nämnden med omedelbar verkan.

Det tycks ju inte finnas något som kan rå på den sandlådementalitet som härskar inom vissa avdelningar i Raseborgs stad. Jag blev rent ut sagt förbannad och bedrövad när jag läste VN (22.12) om processerna kring Ethel Storsjö. Att man ens ids!

Storsjö har lika stor rätt som vem annan som helst att ta sig en nypa frisk luft utan att hennes möjligheter till hjälp i vardagen skall elimineras "i realtid". "Hon gick tillsammans med en väninna. Bägge hade rollator. Maklig takt.". Jag hade förstått anmälan bättre om Storsjö hade gått i rask takt och med rak rygg tillsammans med sin väninna, rollator eller inte.

Man går helst i "maklig takt" med Storsjös dokumenterade fysiska begränsningar. I synnerhet om man också har en skada i axeln och därtill skall styra en rollator. Med kännedom om tidigare artiklar i VN angående Storsjös bakgrund och behov borde man ha detta i åtanke. Vi är alla berättigade till frisk luft. Faktum är att man speciellt i dessa pandemitider rekommenderar utomhusvistelse och att man rör på sig efter bästa förmåga. Det gjorde Storsjö, och hennes livskvalitet rasade än en gång ihop som ett korthus.

Att social- och hälsovårdsdirektör Benita Öhman sedan förnekar att man "håller koll" på Storsjös förehavanden är ju enligt min mening inte överensstämmande med sanningen. I synnerhet när man läser texterna med kursiv stil i artikeln. De instanser/personer som mottagit "rapporterna" om Storsjös förehavanden är ju direkt kopplade till de nämnder som omfattar det här beslutet. Eller hur? Det övriga som besluten grundar sig på vill jag inte ens nämnda vid namn, det är bara för ledsamt.

Jag vill lyfta på hatten för Sylva Heerman, hon har visat att hon står för sina värderingar genom att lämna nämnden med omedelbar verkan. Det kallar jag att sätta välbefinnande före pengar (och angivarmentalitet).

Mariann Rosendal, Skogby

Mer läsning