Stormhälla söker bygglov

Ståtligt och vackert. Stormhällas huvudvilla får byggas i två och en halv våning inklusive ett torn. Utseendet är anpassat till både naturen och Hangös villaarkitektur. Bild: Skiss: Joarc Architects

Sedan 2009 har företaget Stormhälla planerat en högklassig villa för möten, fester och inkvartering i Hangö, allt i markskalk Mannerheims anda. Nu hägrar byggstarten.

Stormhällas omfattande planer har dragit ut på tiden på grund av förändringar i både generalplanen och detaljplanen samt förhandlingar om markköp. Dessutom har företagets egen planering varit arbetsam, men i år har alla bitar äntligen fallit på plats.

– Det har tagit lång tid men vi är mycket nöjda. Processen har blivit utdragen av många små orsaker, men samarbetet med staden har alltid fungerat smidigt och bra, säger Staffan Tallqvist, delägare i Stormhälla.

Nu vill företaget börja bygga så fort som möjligt för att kunna inleda den planerade verksamheten. Målet är en högklassig villa för representation, möten, fester och inkvartering. Villan ska byggas på Stora Tallholmen, holmen där marskalk Carl Gustaf Mannerheim hade sitt sommarresidens Stormhälla på 1920- och 1930- talet, intill kaféet och restaurangen De fyra vindarnas hus, då Café Afrika.

Byggstart i vår

Den sju år långa processen har varit kostsam för Stormhälla och företaget vill därför börja bygga så snabbt som möjligt. Stormhälla köpte Stora Tallholmen för drygt 1,3 miljoner euro 2009, och har därmed redan länge bundit stora pengar vid projektet.

– Under åren har flera kostnader tillkommit för planeringen så nu är vi ivriga att komma i gång, säger Tallqvist.

På onsdagen (14.12) behandlar miljönämnden Stormhällas bygglovsansökan för huvudvillan och en brygga. Om ansökan godkänns kan Stormhälla ta nästa steg.

– Så fort som vi fått bygglovet ska vi ännu göra noggrannare markundersökningar och söka entreprenör. Om allt går vägen hoppas vi på byggstart i vår och är mycket lyckliga om vi får taket på till nästa vinter, säger Tallqvist.

Tallqvist står bakom Stormhälla tillsammans med sin syster Charlotta Tallqvist-Cederberg. Själv äger och driver han även pensionatet Solgården i badhusparken i Hangö. Det köpte Tallqvist i fjol.

Bunker blir bastu

För projektet på Stora Tallholmen har Stormhälla en byggrätt på drygt 1 000 kvadratmeter. Den planerade huvudvillan står för majoriteten med en yta på 750 kvadratmeter. Därtill vill Stormhälla bygga en bastubyggnad på 173 kvadratmeter. Den byggs ut från en gammal bunker.

– Därifrån ska man kunna se ut över havet. Insidan inreds enligt andan i bunkern medan taket täcks av växter. Konstruktionen ska smälta in i naturen, säger Tallqvist.

Redan tidigare har Stormhälla renoverat öns andra bunker till ett varmt utrymme, exempelvis för möten.

– Vi vill ta vara på de unika möjligheter bunkrarna ger, säger Tallqvist.

Tallqvist hoppas att allt kan stå klart om två år, förutsatt att man inte stöter på problem. Byggena går på flera miljoner euro men finansieringen är ändå ingen stötesten.

– Den är givetvis en tung bit men hänger i nuläget enbart på teknikaliteter.

Stilen är viktig

Förutom villan och bastun ska holmen få en trädgård som passar in i stilen. Stormhälla vill dels hedra Mannerheims arv på holmen, dels följa Hangös villaarkitektur.

– Stilmässigt ligger vi väl nära det gamla pensionatet Bellevue, men eftersom vår villa blir en modern byggnad ska den inte vara alltför dekorativ, säger Tallqvist.

Ritningarna är gjorda av arkitektbyrån Joarc Architects. Miljönämnden föreslås godkänna bygglovet och grannarna har inget att anmärka. Miljönämnden föreslås också godkänna ett undantagslov för villan, bastun och ett garage. Det behövs eftersom tomtindelningen ännu inte registretats i fastighetsregistret, trots att den behövliga detaljplanen har godkänts av staden.

Mer läsning