Storinvesteringar ökar skulderna

Inte med. Kostnaderna för en ny skola i Gesterby finns inte med i Kyrkslätts budget för nästa år. Bild: Paavo Rantalainen

Kyrkslätt kommun har mycket stora investeringar framför sig. Nya penninghål har uppstått i år på grund av inomhusluftsproblemen i skolorna.

Kommundirektör Tarmo Aarnio konstaterade för ett år sedan att Kyrkslätt kommuns investeringar är i rekordklass i Finland.

– Det ligger nära europeiskt rekord, konstaterar Aarnio då han offentliggör nästa års budgetförslag.

Kyrkslätt investerar drygt 41 miljoner nästa år. Lånebördan i Kyrkslätt växer till dryga 3 500 euro per invånare, vilket ligger nära medeltalet för kommunerna i Finland.

De största projekten är välbekanta: huvudbiblioteket, undervisningscentret i Åbrinken, daghemmet i Veikkola och utvidgningen och reparationen av Veikkola skola.

Kommunens största investering vid sidan av Åbrinken, den nya hälsovårdscentralen, syns inte nämnvärt i budgeten. Det beror på att kommunen planerar att sälja projektet till ett fastighetsinvesteringsföretag.

– Intresset för projektet har varit lovande. Vi har haft flera kontakter och fört diskussioner med olika företag, säger Aarnio.

Kostnaden för hälsocentralen i Åängen rör sig kring 30 miljoner euro.

Skatter minskar förlust

Kostnaderna för de kommande byggnads- och reparationskostnaderna i Gesterby skolcentrum finns heller inte med i budgetförslaget eftersom det inte finns några färdiga planer.

Kyrkslätt nästa års budget har uppgjorts så att resultatet uppvisar så gott som noll. Man planerar ett överskott på ungefär 250 000 euro.

I år blir kommunens ekonomi klart på minussidan. Enligt prognoserna skulle underskottet bli ungefär 2,7 miljoner euro, men de goda skatteintäkterna bidrar till att underskottet troligen blir mindre.

Utöver de höjda skatteintäkterna har också kommunens tomtförsäljning tagit fart.

Satsar på personal

Kommunen kommer att anställa mera personal under nästa år, det här efter flera års paus. Enligt budgetförslaget kommer det 30 nya vakanser. Tyngdpunkten ligger vid grundutbildning och stöd för barnfamiljer. I bakgrunden ligger bland annat det växande antalet omhändertagna barn i Kyrkslätt.

Aarnio föreslår en nedskärning av hemvårdsstödet, det så kallade Kyrkslättstillägget. Enligt förslaget skulle Kyrkslättstillägget nästa år vara 100 euro för under tvååriga barn. Nu är tillägget 150 euro för under treåriga.

Enligt förslaget kommer skattesatserna att bli oförändrade nästa år. Skattesatsen för inkomster är 19,5 och fastighetsskatten samma som i år.

De mycket stora investeringarna kräver att man noga funderar över hur de finansieras, menar Aarnio.

– Kommunens grunduppgift är att erbjuda tjänster, inte att äga väggar.

I det här skedet skall alla investeringar utom hälsovårdscentralen finansieras med kommunens egna medel. Alternativet är att ett privat företag till exempel bygger skolor och sedan hyr ut dem till kommunen enligt leasing-avtal.

Kommunfullmäktige fastställer nästa års budget och de ekonomiplanen för följande två år vid sitt möte den 4 december.

Mer läsning