Stordonation till stöd för havsforskningen

Tvärminne zoologiska station bedriver forskning kring till exempel ekosystem och effekten av mänsklig verksamhet i havsmiljön. Bilden är tagen 2013 utanför stationen. Bild: Ksf-arkiv/Niklas Tallqvist

Viking Line donerar 100 000 euro till Helsingfors universitet. Pengarna stöder bland annat forskningen vid Tvärminne zoologiska station.

Viking Line skänker 100 000 euro till Helsingfors universitet. Genom donationen vill rederiet hjälpa Östersjöforskningen.

Tanken är att insatsen ska stöda havsforskningen vid bland annat Tvärminne zoologiska station, som universitetet upprätthåller. Stationen bedriver forskning kring till exempel ekosystem och effekten av mänsklig verksamhet i havsmiljön.

- Östersjöns tillstånd håller sakta på att förbättras, och det långsiktiga arbetet för att minska näringsutsläppen börjar ge resultat. Men det finns ännu mycket att göra, och därför är det ytterst viktigt att grundforskningen får stöd.

– Vi söker fortfarande svar på hur olika fenomen, såsom övergödning, klimatförändring, havsförsurning, främmande arter och fiske påverkar ekosystemet, säger Alf Norkko som är professor i Östersjöforskning.

Släpper inte ut avloppsvatten

Viking Line har redan länge samarbetat med och verkat inom ramen för Baltic Sea Action Plan (BSAG) och föreningen Håll Skärgården Ren.

Rederiet betonar att det vill minimera sina egna utsläpp och att dess fartyg inte släpper ut vare sig avloppsvatten eller länsvatten i havet, utan att allt vatten pumpas i land för att minska belastningen på Östersjön.

- Viking Line har redan länge satsat på miljön, och vi stödjer dessutom samarbetsparter som gör en viktig insats för Östersjön, säger rederiets verkställande direktör Jan Hanses.