Störande skakningar från godståg kan minska

Målet är att införa nya hastigheter på bestämda banavsnitt i slutet av mars. Bild: VN-arkiv/Nina Ahtola

Trafikledsverket har fått mycket kundrespons på grund av skakningar från den tunga godstrafiken på räls. Efter noggranna utredningar föreslår Trafikledsverket att den tunga tågtrafikens hastigheter sänks för att skakningarna ska minska.

Transporterna från Vainikkala till Koverhar i Lappvik, Hangö och till Vetenskär (Tahkoluoto) i Björneborg som inleddes i fjol har hämtat betydande ny verksamhet till hamnarna – men innebär också en hel del besvär hos en del av dem som bor längs järnvägsspåret.

En del av transitotrafiken orsakar nämligen mer skakningar än tågtrafik normalt gör. Det upplevs störande av dem som bor längs järnvägsspåret, bland annat i Lojo. I synnerhet den nattliga trafiken är störande.

Utreddes noggrant

Normalt kör de tungt lastade godstågen från Ryssland i en hastighet på 60–70 kilometer i timmen och kan alltså orsaka skakningar som upplevs som svåra.

Genom att sänka hastigheten till 50 kilometer i timmen skulle skakningarna minska märkbart, visar test som Trafikledsverket låtit utföra.

Jordmån och husens byggnadssätt inverkar på hur starka skakningar trafiken orsakar. Tidigare har invånare bland annat berättat att glas i kärlskåp skakat då godstågen passerat deras hus.

Sänkning föreslås

Efter omfattande utredningar och mätningar föreslår nu därför Trafikledsverket att hastigheten sänks på några banavsnitt.

Begränsningarna ska gälla tåg på över 3 000 ton. Loken ska sakta in genast då de når ett område med sänkt hastighet. Begränsningen upphör då sista vagnen lämnar området, då får hastigheten ökas igen.

I Lojo berörs två områden; en sträcka mellan Virkby och Tynnisåsen, samt en mellan Gunnarla och Gruotila. Allt som allt handlar det om 4,5 kilometer, för utöver i Lojo sänks hastigheten på två områden i Vichtis; i Nummela samt i Ojakkala.

På det här området, mellan Virkby och Tynnisåsen i Lojo, föreslås godstågen få sakta ner farten. Bild:

Även mellan Gunnarla och Gruotila i Lojo föreslås den tunga tågtrafiken få sänka farten. Bild:

Innan begränsningarna införs ska Trafikledsverket höra operatörer och städer, men målet är att införa de nya hastigheterna i slutet av mars.

Mer läsning