Stora planer för och invid Norra hamnen

Ett första utkast till ny detaljplan för Stallörsparken och delar av Norra hamnen i Ekenäs läggs snart till påseende. Bild: Lina Enlund

Raseborgs stad har omfattande planer för hur området kring Norra hamnen och Stallörsparken ska utvecklas. Vissa delar ifrågasätts.

Detaljplanen för Stallörsparken är under arbete. Betydande ändringar i gällande plan ska möjliggöra att såväl Stallörsparken som delar av Norra hamnen utvecklas.Den 29 april hade planläggningsnämnden...