Stora pengar, falska nyheter

Gott folk, det tycks finnas stora pengar i Finland!

– Människan är en skojare, sade Bror-Erik Wallenius i programmet Jälkihiki i TV1 (16.4).

– Speciellt när det gäller pengar, fortsatte han.

De medverkande diskuterade norrmannen Anders Besseberg, ordförande för Internationella skidskytteförbundet, och påståendet att han mörklagt ryska dopningsfall. Belöningen? Stora pengar och nöjesresor till Ryssland. Mutor kännetecknar dessvärre internationella organisationer där insyn saknas.

Ingen insyn och falska nyheter är av hävd förknippade med det kommunistiska Sovjet (till exempel skotten i Mainila 1939) och dagens Ryssland. President Donald Trump ger fenomenet ansikte i USA, men sannolikt har landet också tidigare producerat falska nyheter. Också mindre potentater kan; stads- och kommundirektörerna i Esbo, Åbo, Salo, Lojo, Kyrkslätt och Vichtis samt landskapsdirektörerna i Nyland och Egentliga Finland berättar att "entimmeståget" (i sig en falsk nyhet) mellan Åbo och Helsingfors leder till en årlig tillväxt på 40-50 miljoner euro (ÅU 29.3).

Järnvägen för "entimmeståget" kostar 1 500 miljoner euro att bygga. Skattepengar! Låt mig gå vidare: tänk vilken tillväxt det blir av att bygga två tunnlar till Tallinn till priset av två gånger 20 000 miljoner euro. Skattepengar och Kinapengar används. Lägg därtill Ishavsbanan från Rovaniemi till Kirkenes i Norge för 3 300 miljoner euro, betald med skattepengar. Gott folk, det tycks finnas stora pengar i Finland!

Till saken hör, att då lönsamheten för den nya järnvägen Helsingfors-Esbo-Lojo-Salo-Åbo utreddes i slutet av 1990-talet visade den sig totalt olönsam att bygga. Järnvägen ger inget plus. Det är bostadsbyggandet vid banan som ger tillväxten. En förbättring av den nuvarande kustbanan är lönsammare och också den ger möjligheter att bygga bostäder. För att inte tala om att elektrifiera Hangö–Hyvinge-banan, där en investerad euro ger fyra euro tillbaka. Där saknas emellertid politisk makt eller mygel, välj själv!

För att ge en bild av vilka belopp det handlar om i form av statliga investeringar, kan jag nämna nio miljoner euro för att förbättra glesbygdens landsvägar och 26 miljoner euro för att avlägsna farliga plankorsningar vid järnvägar.

Kolumnisten Erja Yläjärvi skrev om folks bristande tilltro till politiken i Helsingin Sanomat (7.4). Hon tar avstamp i överborgmästare Jan Vapaavuoris kritik av vårdreformen. Han säger att den är skadlig för huvudstaden, medan Juha Sipilä & Co förklarar att den sparar 3 000 miljoner euro och är bra för hela landet. Yläjärvi skriver, att politiken präglas av motsättningar och beskyllningar. SDP:s Antti Rinne ser sin chans att tuta ut att den förda politiken leder till ökade inkomstskillnader och ojämlikhet, trots att han motsägs av statistikcentralens fakta (Länsiväylä 25.4).

Men falska nyheter betalar sig! Därför finns de.

Kaj Lindholm tidigare stadsdirektör