Stora konsekvenser om bibliotekspersonalen skärs ner

Minskade öppettider betyder att ett stort hus är otillgängligt en stor del av tiden.

Personalen på biblioteken i Raseborg har med oro följt turerna kring stadens sparprogram. Vi förstår behovet av nedskärningar, men de bör göras på ett genomtänkt sätt.

Fritidsnämnden ville bevara filialerna och bokanslaget, men ändå minska personalanslaget motsvarande två befattningar. I det nya förslaget, som stadsstyrelsen och stadsfullmäktige ska ta ställning till, är alla sparåtgärder igen med. Anslaget för inköp kommer att skäras ner mycket kraftigt och märkbart!

Filialbiblioteken har diskuterats livligt, däremot har det varit tyst kring att personalen vid Ekenäs bibliotek planeras skäras ned med två, en bibliotekarie och en funktionär. Nedskärningarna betyder att personalstyrkan minskar med en fjärdedel i Ekenäs. Öppettiderna är redan nu knappa med tanke på bibliotekets storlek. Också om personalen minskas med bara en person blir vi tvungna att se över öppettiderna och öka självbetjäningsgraden, om två befattningar faller bort vet vi ärligt talat inte hur vi ska få det att gå ihop.

Bibliotekslagen säger att allmänna bibliotek ska ha tillräckligt många anställda med utbildning inom biblioteks- och informationsområdet och tillräckligt många andra anställda. Kommunbibliotek har i medeltal 0,72 årsverken per 1 000 invånare, Raseborg har 0,59 nu och efter nedskärningarna 0,52 (tilastot.kirjastot.fi).

Ett allmänt bibliotek ska enligt lagen erbjuda tillgång till en mångsidig och tidsenlig samling böcker och annat material samt lokaler för lärande, fritidsintressen, arbete och medborgarverksamhet. Biblioteket ska också främja läsning och informationskompetens. Allt detta kräver personal.

Vi hoppas att beslutsfattarna tar sig tid att sätta sig in i frågan tillräckligt för att förstå konsekvenserna av besluten de fattar. Minskade öppettider betyder att ett stort hus är otillgängligt en stor del av tiden.

Viola Ahlfors, Carl-Magnus Blomberg, Anna Grönlund, Yvonne Henriksson, Zacharias Karlman, Anne-Maj Kevin, Madeleine Lindholm, Essi Löytynoja, Matts Mannström, Dag Munsterhjelm, Ann-Kristin Nylund, Ghita Stolpe-Peltomäki, Lisa Strömsholm, Ebba Wasström, Malin Wikström-Orre (Yrkeshögskolan Novia), Jennifer Österberg personal på biblioteken i Raseborg