Stora förväntningar på skolcentret som byggs i Svartå – Askers har chans att ge nya invånare

Anna Friberg säger att det är en stor ära att få förverkliga Askers multifunktionella hus. Bild: Lina Enlund

"Det finns alla möjligheter att det leder till en ökad inflyttning i Svartå". Det säger stadsfullmäktiges ordförande om det nya skolcentret som just nu byggs i Svartå.

Arbetet med det nya skolcentret Askers är i full gång i Svartå och nästa höst kommer de första eleverna till skolan. Men det är inte bara Svartås finskspråkiga och svenskspråkiga elever som ska få pla...