Stora förändringar i Skogby när tre övergångar blir en

Förändringar. Ulf Heimberg är bosatt i Skogby. Också den byn påverkas av elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan. Skogby hållplats blir kvar, men dit kommer en underfartsbro. Bild: Lina Enlund

– Det är klart att det för den enskilda personen kan bli förändringar, men säkerheten måste gå först. Det att det blir färre farliga plankorsningar är bara välkommet, säger Ulf Heimberg när han står vid Skogby hållplats.

Elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan var en stor och välkommen nyhet i fjol. Arbetet beräknas vara klart 2024 och en konsekvens blir att ett stort antal plankorsningar dras in eller flyttas längs ba...