Stora förändringar framför oss

Vi skall gå till ett välfärdsval i dessa coronatider. När det gäller val finns det inga restriktioner.

Valstugor öppnas och alla får rösta, oberoende om den röstberättigade vägrar bära munskydd eller är ovaccinerad. Då går allt för sig. Ett val som inte enligt min mening för något gott med sej. Obekräftade källor talar om att närmare en halv miljard euro skall skäras bort inom sjuk och hälsovård. Hur i fridens namn skall det gå till?

Som medlem i Hangös grundtrygghetsnämnd ser jag tyvärr stora förändringar framför mig och det kommer att beröra alla små kommuner. Hälsocentraler, laboratorier och bäddavdelningar kommer att stängas och äldreboenden som inte fyller dagens krav går samma väg. Vägen för att få service blir längre för de behövande. I en liten kommun är närservicen minst lika viktig som i en stor kommun. På grund av pandemin ser många kunniga inom sjukvården faran med att koncentrera all vård till stora enheter. Jag är av samma åsikt. Personalen i de stora enheterna insjuknar också i pandemier som leder till sjukledigheter bland de anställda och då kan småsjukhusen med sin personal vara en räddare i nöden. Med en koncentration till stora enheter inom sjuk- och hälsovård blir personalens arbetsresor längre och besvärligare.

Valdebatten har varit flat och ointressant och det förstår jag, när uppmaningen var att kandidaterna inte skall tänka lokalt utan regionalt. Då faller bottnen ur hela kampanjen. I en liten kommun som Hangö är chansen att bli invald mycket liten och uppmaningen om att inte få slåss för kommunens närservice är helt galen. Hur kommer tvåspråkigheten och demokratin att synas i beslutsfattandet? Jag känner en stor oro inför framtiden med dessa Esbostyrda beslut som fattas utan kunskap om småkommuners annorlunda bekymmer och problem. Vi småkommuner har redan nu tråkiga erfarenheter av upphandling av färdtjänster och C10-beslut där ingenting blev så det som utlovats.

Barbro Wikberg SFP, Hangö