Stöd som sporrar

Bild: Mostphotos

Försöket med basinkomst pågick i två år. Hur det utföll vet vi först om ett år. Men redan nu presenterar partierna sina modeller.

Det råder stor enighet om att socialskyddet måste reformeras. Dagens stödsystem, som är ett lapptäcke utan någon klarhet i hur en tillfällig inkomst eller stöden påverkar varandra, gynnar inte någon.E...