Stirra inte blint på svarvade kostnadsalternativ

För människor i resurserat serviceboende är inte närhet till hälsovårdscentral och sjukhus en viktig och avgörande sak.

Ett invånarinitiativ samlar namn med tanke att få till stånd en total renovering av Hagahemmet i stället för att bygga nytt. En debatt i ämnet är synnerligen välkommen, men det behövs mera information för att kunna bilda sig en mogen åsikt.

Hagahemmet är inte i så bra skick som en tillfällig besökare kan tro. De äldsta delarna har uppförts 1956 och fyller tyvärr inte kraven på en modern vårdinrättning. Det går inte att till en rimlig kostnad bygga om hemmet så att det uppfyller nutidens stränga krav. Nu för tiden är det därför allt vanligare att man helt enkelt bygger nytt. Planeringen sker då i samarbete med personal och hela bygget styrs av vårdarbetets praktiska krav.

Det måste finnas utrymmen som kan avskärmas för oroliga vårdade och utrymmen som lämpar sig för terminalvård. Man skall kunna bo i enskilt rum, utom om man vill bo med sin livspartner. En egen toalett är också kravet. Gemensamma toaletter och duschrum för flera rum är uteslutna. Personalen skall ha lätt att övervaka och hjälpa de boende, vilket gör arbetet mindre fysiskt krävande och gör att personalen effektivt kan ha hand om flera boende.

Då de allmänna utrymmena dessutom tyvärr beräknas in i de boendes hyror bör dessa utrymmen vara så ändamålsenliga som möjligt. För att kunna förstå alla dessa krav behövs rätt detaljerad insikt om vårdarbetet. Man kan då förstå varför det är viktigt för de boende och personalen att slippa Hagahemmet och man kan också då förstå hur invecklat det skulle vara att bygga om det hela för att möta nuvarande och kommande krav.

Enligt nuvarande sätt att tänka bör dessa byggnader befinna sig så när centrum som möjligt. För människor i resurserat serviceboende är inte närhet till hälsovårdscentral och sjukhus en viktig och avgörande sak. Vissa är i sådant skick att de själva kan ta sig till butiker och sociala evenemang och då är läget viktigt. Då Anemone byggdes i Karis valdes läget vid Köpmansgatan framför en tomt nära järnvägens övergång vid östra utfarten av ovannämnda orsaker. Omkringliggande trafikleder och järnväg hörs inte in så mycket in i moderna byggnader och utsikten kan vara direkt uppiggande för vissa personer.

Staden har visserligen en hel del outnyttjade utrymmen, men tyvärr går det inte att ändra dessa till vårdutrymmen utan att det skulle kosta mindre än 70 procent av nybygge, och då bygger man nu för tiden nytt. Om man är mån om att vården av äldre i Raseborg skall uppfylla moderna krav måste man bygga nytt. Under tiden kan staden hyra in sig i Gammelboda, som är byggt enligt ett standardiserat koncept utgående från erfarenheter från vård. Ibland bör man inte stirra sig blind på olika svarvade kostnadsalternativ, utan ha de vårdades bästa för ögonen!

Karl von Smitten Ekenäs

Mer läsning