Stipendieutdelning satte rekord i Ingå

Skjutbanan i Ingå får ett rejält ansiktslyft i höst tack vare ett generöst bidrag av den lokala Sparbanksstiftelsen. Men ännu mer behövs.

Sparbanksstiftelsen i Ingå har delat ut den största utdelningssumman någonsin. Av de drygt 300 000 euro som delades ut till kring 60 föreningar och sammanslutningar gick 50 000 euro till garantiföreningen för Ingå skjutbana. Pengarna ska användas till att renovera och modernisera pistolbanan och förnya kasttornen vid hagelgevärsbanan.

– Vi förstorar pistolbanan så att de nuvarande tio platserna blir tjugo, så vi tar lite mera mark i användning där, säger Ralf Wide, som är ordförande för garantiföreningen.

Pengarna behövs till markarbeten och andra byggåtgärder – bland annat skyddsmurar i betong runt banan.

– Dessutom kommer vi troligen att göra om containrar så de blir blyuppsamlande, så det inte kommer ut några hagel i naturen längre, säger Wide.

I samma veva kommer pistolbanan att digitaliseras, så att skjutresultaten genast kan ses på en skärm, utan att man behöver gå fram till skjuttavlan för att se var man träffat. Tekniken är redan i användning på andra banor i Ingå.

– Vi har landets modernaste skjutbana redan nu. Efter förnyelserna och utvidgningen kommer verksamheten att öka ytterligare, säger Wide.

Den digitala tekniken är dyr, så även om sparbanksstiftelsens bidrag är helt avgörande för hela projektet räcker det inte till. En digital resultattavla kostar kring 5 000 euro.

– Men det är sista skriket, säger Wide.

Byggprojektet sätter i gång i höst, efter att skjutsäsongen utomhus är slut. Garantiföreningen för Ingå skjutbana upprätthåller byggnaderna och den fasta egendomen på skjutbanan medan verksamheten sköts av Raseborgs skyttar, Ingå IF:s skidskyttesektion och Ingå-Snappertuna jaktvårdsförening. Skjutbanan i Ingå används också för landslagsträning och –tävling.

Stöd för motion och bygge

Också Ingå Hallförening fick ett understöd på 50 000 euro. Pengarna ska användas för asfaltering kring idrottshallen och färdigställandet av lagerbyggnaden intill hallen.

Idrott och motion fick mycket stöd i och med stiftelsens bidrag på 30 000 euro till Ingå IF fotboll för utvecklingen av fotbollen i Ingå, och ett bidrag på 24 530 euro för en ny pistmaskin åt Ingå idrottsförening. Bågskytteföreningen Falcon fick 5 000 euro för att anskaffa bågskytteutrusning och Energy dance center 4 500 euro för verksamheten. Ishockeyföreningen HC Toro fick 3 000 euro för tillbehör till vässningsmaskin.

Stora bidrag gick också till föreningar för renovering av föreningshus och liknande. Täkter ungdomsförening fick 30 000 euro för renovering av Ingbohed, och Barösunds ungdomsförening (15 000 euro) för renovering av tornet vid Walhalla. Vistanäs hembygdsförening fick 8 000 euro för renovering av sitt föreningshus Tallåsa och Ingå musei- och hembygdsförening fick 7 400 euro för renovering av väderkvarnen på museiområdet Gammelgården. Renoveringsbidrag gick också till Degerby ungdomsförening, som fick 5 500 euro för renovering i Furuborg.

Sparbanksstiftelsen i Ingå grundades år 1993 i samband med ombildandet av sparbanken Aktia till ett sparbanksaktiebolag. Samtidigt grundades också 19 andra sparbanksstiftelser.

De medel stiftelsen delar ut i understöd kommer från avkastningen från stiftelsens placeringar.

Stiftelsen stöder allmän- och samhällsnyttig verksamhet genom att dela ut understöd främst till lokala föreningar. Nästa ansökningstid infaller i oktober.

Sparbanksstiftelsen i Ingå firar i år 25-årsjubileum. I slutet av året ska stiftelsen ge ut en historik om de första 25 åren.

Mer läsning