Stefan Mutanen fortsätter leda SFI

Stefan Mutanen har lett förbundet sedan början av 2020. Bild: Jonas Jernström/Folkhälsan/SPT

Stefan Mutanen fortsätter leda förbundet Svenska Finlands Idrottsförbund

Svenska Finlands Idrottsförbund valde ny styrelse under sitt virtuella höstmöte på lördagen. Den nuvarande ordföranden och Karisbon Stefan Mutanen fick fortsatt förtroende.

Under mötet valdes Conny Karlsson och Johan Kidron till nya medlemmar i styrelsen. Dessutom omvaldes Inger Nabb, Mikael Stjärnfelt, Juha Aintila och Hely Kilpeläinen.