Statyerna speglar sin egen tidsepok

Rasismdebatten har riktat blickarna mot välkommet många håll. Det lönar sig ändå att tänka efter innan man ruckar på monument och minnesmärken.

Det brutala polisingripandet med dödlig utgång i Minneapolis i maj och uppmärksamheten kring det gav en rejäl knuff framåt åt diskussionen kring rasism och diskriminering i olika former.I en av de mån...