Statliga tusenlappar för frontveteraners välbefinnande

Statskontoret har för år 2017 beviljat Raseborgs stad ett anslag på knappt 145 000 euro att användas för öppenvårdstjänster som stöder frontveteraners boende i hemmet.