Stationschef lyfter fram samspel

Öppet. Den nya chefsmodellen aktualiserar frågan hur den dagliga administrationen ska skötas på Tvärminne zoologiska station. Bild: VN-arkiv/Benjamin Knopman

Jouni Heiskanen som är ny chef för Helsingfors universitets biologiska stationer betonar växelverkan med samhället. I Tvärminne poängteras att stationen lokalt sett blivit en tjänst fattigare.

– Stationerna har mycket att ge och den verksamhet som de bedriver intresserar säkert väldigt många.Det säger Jouni Heiskanen som sedan början av mars leder de tre forskningsstationer som sorterar und...