Stationerna får lokalt chefskap

På ny post. Jouni Heiskanen leder tre biologiska stationer. Bild: Privat

Dekanus Jaakko Kangasjärvi säger att den nya chefen måste få tid att sätta sig in i jobbet innan mer detaljerade strukturer kan slås fast.

En sak i sänder. Det konstaterar dekanus för Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet, Jaakko Kangasjärvi, när han får frågan om Tvärminne kommer att få en ersättande tjänst...