Stationen söker nya utrymmen

För dyr. Gränsbevakningsväsendet avstår från att fortsätta hyra fastigheten av Senatsfastigheter. Var man i stället ska ha station är oklart, men verksamheten ska fortsätta som i nuläget, med undantag för utbildningen. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Porkala sjöbevakningsstation ska flytta på grund av Senatsfastigheters hyreshöjningar. Verksamheten ska ändå bli kvar på området, med undantag för utbildningen.

Det stämmer att gränsbevakningsväsendet ska spara 15 miljoner euro, men torsdagskvällens chockbesked om att sjöbevakningsstationerna i Porkala, Kaskö, Kalajoki och Kemi kommer att stängas stämmer bara delvis enligt Ismo Siikaluoma, vice kommendör vid Gränsbevakningsväsendet, och myndighetens biträdande chef Ilkka Laitinen.

– Vi stänger inte stationen i Porkala utan man planerar överge fastigheten vi nu hyr. Verksamheten ska stanna kvar på området. Vi letar bara efter en ny lösning då vi lämnar vår nuvarande fastighet som blivit alltför dyr, säger Siikaluoma.

Vad avser du med ny lösning för stationen, ska personalen bli kvar men vara stationerade i andra utrymmen?

– Exakt, vi söker andra lösningar för utrymmen att verka i. En flytande modell som i Borgå kan vara ett alternativ.

Vad händer med Gräns- och sjöbevakningsskolans enhet på Porkala udd?

– Utbildningen kommer att fortsätta på annan ort.

Flyttar utbildningen på grund av att ni lämnar fastigheten eller är det tvärtom så att fastigheten blir överdimensionerad då utbildningen flyttas?

– Det har nog varit planerat att hitta en bättre plats för utbildningen. Porkala har varit lite avsides.

Gräns- och sjöbevakningsskolans enhet för utbildning i sjöbevakning har verkat i samma byggnad som Porkala sjöbevakningsstation på Tullandet på yttersta spetsen av Porkala udd.

Då VN besökte utbildningsenheten i höstas framkom att utbildningen i princip verkar skilt från stationens övriga verksamhet, men i samma byggnad och i gott samarbete.

Fastigheter i fokus

Gränsbevakningsväsendet biträdande chef Ilkka Laitinen bekräftar att sjöbevakningsstationens verksamhet blir kvar även om man säger upp hyresavtalet. Man stänger inte stationen utan avstår från nuvarande fastighet.

Han säger att sparprogrammet innebär att man måste se över verksamhetsutgifter för datateknik, båtar, fartyg och framför allt fastigheter.

Nedskärningen i personalkostnader torde under de kommande åren att kunna skötas genom pensioneringar.

– Vi söker sparåtgärder uttryckligen på fastighetssidan. Porkala är ett viktigt område och aktiviteten till havs blir kvar.

Men utbildningen flyttar alltså, vet man redan vart?

– Enligt planer flyttar den till Åbo, men det är inte fastslaget.