Stationen får inte byta namn

Karis är stationens namn som står för urban profil och för perfekta tågkommunikationer.

I ett inlägg (VN 15.7) föreslogs att VR bör ändra namnet på Karis station till Raseborgs centralstation. Det finns ingen motivering till ett sådant tilltag och vore helt absurt. Stationen har hetat Karis station över 120 år och bör heta det även åtminstone lika länge till.

Karis är därtill den mest urbana stadsdelen i Raseborg och den enda som har möjligheter att utvecklas och få ökat befolkningstal. Ekenäs har tappat invånarantal i över 50 år och är för avlägset för att kunna locka pendlare. Raseborg är härlett från ruinerna i Raseborgs slottsområde som en gång hade en glansperiod, men nu är bara ruinerna kvar liksom stadens ekonomi och förvaltning som leds från Ekenäs.

Karis har utvecklingspotentialen om tillräcklig vilja finns att utvinna den.

I inlägget gavs även helt fel information om tågkommunikationerna och deras omfattning. Karis har rekordgoda tågturer och 26 tågturer frekventerar Karis station varje vardag, ingen annan station i landet har så många fjärrtåg i relation till passagerarfrekvensen i vårt land. Det stora antalet turer får vi tacka Salo och Åbo för. Skulle Karis vara slutstationen skulle turerna halveras och rutten trafikeras av närtåg som skulle förlänga färdtiden med 20 minuter.

VR har även lovat åtgärda problemet med den tidiga sista avgången klockan 20.37 från Helsingfors till en senare tidpunkt och i dag är läget det att den senare turen börjar köras då vintertidtabellen träder i kraft i slutet av oktober. Tåget skall ändå köra till Åbo med tanke på följande morgon så det går lika bra att den sista kvällsturen avgår senare från Helsingfors.

Antalet tågturer på Åbobanan är på en ypperlig servicenivå och det visas av att en del tågturer har en beläggningsgrad på endast 30 procent av standardkapaciteten på 400 platser i tågenheten.

På en del turer stiger endast fem passagerare på och av tåget i Karis så vi får vara oerhört tacksamma för den tågkapacitet vi har och vi får hoppas att den består. Karis är stationens namn som står för urban profil och för perfekta tågkommunikationer. Karis skall inte ersättas av ett ruinerat begrepp.

Bo Holmberg Karis