Staten vill inte utreda mer spårutrymme på kustbanan – kommunerna överväger att göra det själva

Tågen slutade stanna vid Ingå station i mars 2016. Bild: VN-arkiv

De västnyländska kommunerna överväger att beställa en egen utredning över hur man kunde bygga fler platser där tåg kan mötas på kustbanan. – En nödvändighet om trafiken ska öka, säger VR:s planeringsdirektör.

Det finns för få alternativa scenarier för utvecklingen av kustbanan, anser den arbetsgrupp som i drygt ett och ett halvt år lobbat för utvecklingen av kustbanan. Trafikledsverket har gjort kalkyler f...