Stanna hemma gäller fortfarande

Nylands gränser öppnades i onsdags, men epidemin är inte över ännu. Det är fortfarande viktigt att följa restriktionerna och rekommendationerna.

Beslutet om att stänga Nylands gränser fattades med stöd av beredskapslagen paragraf 118 där det sägs att under undantagsförhållanden kan rätten att vistas eller röra sig på en bestämd ort eller ett b...