Stängd farled under Pojoviksbron

Farleden stängs den 1 december helt och hållet och öppnas följande gång den 7 mars nästa år. Bild: Arkiv

Pojoviksbron stängs för båtfarare. Den öppnas igen i mars.

På Hangövägen (riksväg 25) stängs farleden under bron över Pojovikens västra sund på grund av reparationen av bron. Farleden stängs den 1 december helt och hållet och öppnas följande gång den 7 mars nästa år.

Arbetet med att reparera bron har inletts i augusti 2016 och görs i flera etapper. Fordon och fotgängare kan använda bron under hela tiden reparationerna pågår, eftersom två körfält hålls öppna.

Reparationsarbetet blir klart senast i juli 2017.

Mer läsning