Stäng inte skolorna!

Att satsa också på våra mindre skolor tror vi alltså är mera lönsamt i det långa loppet om man jämför med den lilla besparing som en skolstängning ger.

I Raseborg är det bra att bo. Här kan man leva småskaligt på landet, med Helsingfors och Åbo inom räckhåll för arbetspendlande. Här får du ett eget hus med trädgård till priset av en etta i Helsingfors. Många barn kan promenera eller cykla till sin närskola. Bostadsområdena ligger nära skogs- och andra rekreationsområden. Stadens egen strategi bottnar i en positiv vision av ett underbart, hållbart Raseborg. Raseborg har nu ett mångsidigt skolnät, ett bra läge, fina rekreationsområden och en levande tvåspråkighet. Alla ingredienser finns till att utmärka oss, till att skapa ett "brand". Varför vill man inte se det här – och utnyttja det?

En nyligen beställd servicenätsutredning har granskat vår kommuns social- och hälsovårdsnät samt bildningssidans tjänster. Utgående från utredningen är förslaget för fullmäktige den 8 juni bland annat att Klinckbackan koulu läggs ner från och med hösten 2021, att Snappertuna skola läggs ner om elevantalet sjunker till 20, Bromarv skola läggs ner om elevantalet sjunker till 15 samt att Västerby skola stängs så fort eleverna ryms i Österby skola. Förslaget visar på det stora gap som råder mellan tjänstemännens beredning och kommuninvånarnas upplevelse av sin verklighet och näromgivning. Ett gap som även råder mellan en del politiker och kommuninvånare.

Kommunen är ju inte bara en administrativ helhet – den är lika med kommuninvånarna. Vi förstår nog de ekonomiska realiteterna och riskerna med ett budgetunderskott som fortsätter alltför länge. Också vi vill minska Raseborgs skuld, men vi är övertygade om att det lyckas effektivare genom att vid sidan om sparåtgärder verkligen satsa på långsiktig och målmedveten planering, att öka på vår livskraft och att få hit nya skattebetalare och företag. Så har skett i flera andra kommuner i Finland trots låga nativitetstal. Ett färskt exempel är Muurame, som i stället för att skära ner satsar på sina befintliga skolor och daghem.

Att satsa också på våra mindre skolor tror vi alltså är mera lönsamt i det långa loppet om man jämför med den lilla besparing som en skolstängning ger.

Att stänga ner skolorna motiveras än en gång med den bekanta svartvita framtidsbilden: befolkningen minskar, Raseborg tynar bort och status som kriskommun lurar bak varje hörn. Men den politiska diskussionen om visionen för Raseborgs framtid har ännu inte förts!

Kati Sointukangas, Raseborgs Gröna, Emilia Paarma Junttila, Raseborgs Vänster

Mer läsning