Stamvägen kräver samlad styrka

Bild:

Aktiva Ingåbor efterlyser stöd från övriga kommuner i lobbandet för förbättringar på stamväg 51. Men först hoppas man på vägbelysning.