Stamväg 51 kanske har en chans – minister villig att diskutera förbättringar

Kommunikationsminister Anne Berner signalerar villighet att diskutera förbättringar på stamväg 51. Men först ska Ingå kommun pejla intresset för att utveckla vägen.

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström (SFP) och kommundirektör Robert Nyman besökte kommunikationsminister Anne Berner i måndags för att lyfta fram behovet av vägförbättrande åtgärder längs stamväg 51.

– Det var fjärde gången jag träffade ministern personligen och lyfte upp ärendet. Det här var den mest konstruktiva träffen, säger Wickström.

Budskapet från ministern var att Ingå kommun ska kartlägga vilka förbättringsbehov det finns och vilka aktörer som har ett intresse för vägen.

– När vi har gjort det sammankallar ministern till ett nytt möte med tjänstemän och oss, säger Wickström.

Någon konkret tidtabell för arbetet finns ännu inte.

Mer läsning