Stadsstyrelsen vill inte sälja aktier i Raseborgs Energi – "Tydligt att det inte fanns politiskt understöd"

Stadsstyrelsen i Raseborg har förkastat stadsdirektörens förslag att starta en process som skulle syfta till att sälja aktier i Raseborgs Energi. Bild: VN-arkiv/Niclas Erlin

Stadsstyrelsen i Raseborg har i kväll enhälligt beslutat förkasta stadsdirektörens förslag om att be stadsfullmäktige om tillåtelse att initiera en försäljningsprocess av aktier i Raseborgs Energi.

Raseborgs stadsstyrelse har förkastat stadsdirektör Ragnar Lundqvists förslag att starta en process för att sälja en minoritetsandel av aktierna i stadens energibolag Raseborgs Energi. Förslaget att f...