Stadsstyrelsen föreslår Öberg

Benita Öberg förs fram som stadsstyrelsens kandidat till posten som Raseborgs nya social- och hälsovårdsdirektör. Bild: VN-arkiv/Mira Strandberg

Raseborgs stadsstyrelse för fram Sjundeås grundtrygghetschef Benita Öberg till jobbet som social- och hälsovårdsdirektör.

Det blev omröstning i stadsstyrelsen i Raseborg i går då man skulle enas om vem man föreslår att stadsfullmäktige väljer till tjänsten som stadens nya social- och hälsodirektör. Sex av tio röster tillföll Sjundeås grundtrygghetschef Benita Öberg.

Hangös grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander var den andra kandidaten som var med på slutrakan.

Tjänsten som social- och hälsovårdsdirektör i Raseborg ledigförklarades efter att Jeanette Pajunen lämnade jobbet för att bli hälso- och sjukvårdsdirektör vid Ålands hälso- och sjukvård ÅHS.

Elva personer ville ursprungligen bli Raseborgs social- och hälsovårdsdirektör. Åtta sökande uppfyllde behörighetskraven.

Stadsfullmäktige väntas välja den nya social- och hälsovårdsdirektören på sitt möte den 16 april.