Stadsstyrelsen för borgen för Österby FBK

Stadsstyrelsen föreslår för fullmäktige att Raseborgs stad beviljar Österby FBK proprieborgen på maximalt 380 000 euro.

I och med att staden sålde Österby föreningsgård miste byns frivilliga brandkår också sitt garage. Medan staden ägde föreningsgården förfogade FBK över gårdens garagebyggnad.

Nu vill Österby FBK bygga till sin depå med en garagedel. För bygget har kåren av Brandskyddsfonden beviljats ett understöd på högst 40 procent av byggkostnaderna. Byggkostnaderna har beräknats uppgå till 377 000 euro.

Fondpengarna betalas dock ut först efter att bygget är klart vilket innebär att kåren måste låna hela pengar för hela projektet.

Då byggnaden är klar och slutgranskad och fonden betalt sitt bidrag hinner fastigheten till som säkerhet för lånet.

Stadens borgensförbindelse skulle därmed också utgå.

– Staden har varit väldigt restriktiv med borgenförbindelser, men i och med att det här handlar om en allmännyttig verksamhet och att fondens bidragslöfte finns borde det inte medföra några risker för staden, säger stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP).

Mer läsning