Stadsstyrelsen fattade rätt beslut

Att kommunerna allmänt betalar för en liten personalkvot är förfärligt och det gör även Raseborg. Därför behövs ny lagstiftning om personalkvoter som alla partier nu är eniga om.

Isa Forsbäck och Jan Holmberg går hårt åt (VN 1.2) stadsstyrelsens beslut att hyra tidsenliga utrymmen för äldrevården i Gammelboda och flytta Hagahemmets personal och klienter till de två nya husen.D...