Stadshusets alla ansikten i ny broschyr

Styrelsemedlem Vivica Elgh, broschyrens författare Mårten Johansson, dess redaktör Monica Örnmark och sällskapets ordförande Mats Enberg överräckte verket till stadsdirektör Tom Simola. Bild: Kristoffer Nöjd

När Ekenässällskapet ordnade en utställning av porträtten i Gamla stadshuset var det många som tyckte att det borde tryckas upp en broschyr om porträtten. Ekenässällskapet skred till verket.

På måndagen överräcktes 500 exemplar av den 24-sidiga broschyren om Ekenäs gamla stadshus.

Det är inte bara porträtten som avtäcks i ord, författaren och tidigare stadsdirektören Mårten Johansson har också skrivit om själva byggnaden och om stadens förvaltning överlag.

– Många av de frågor som diskuterades då är aktuella än i dag. Till exempel hade man ritningar på ett nytt stadshus, konstaterar Johansson roat.

Den nuvarande stadsdirektören Tom Simola tog emot gåvan som han beskrev som "värdefull".

– Våra gäster brukar ställa ganska många frågor om byggnaden och tavlorna.

Simola har de facto sitt arbetsrum i Gamla stadshuset för stunden.

– Jag tycker att det har fungerat bra att vara här. Och det finns en våning till om man vill utvidga.