Stadshettan och landshettan

"Klimatkatastrofen håller på att ta kål på oss alla, fast på olika sätt. Men tyvärr har dragkampen mellan lande och stadi bara blivit hätskare som all annan diskussion."

"Slutet av juli. Säden har tvångsmognat. Småfåglar flyger i flock. Björkarna har gulnat. Hösten kommer aldrig utan att ha varnat först. Tänkt på morgonpromenad: Alltjämt svårare epidemi, alltmer oundv...