Thomas Blomqvist: Stadsdirektörsposten i Raseborg intresserar inte


För att undvika onödiga spekulationer vill jag ändå göra klart att jag inte kommer att söka eller stå till förfogande för det här jobbet.


I Västra Nylands ledare (2.11) lyfts jag upp som en potentiell kandidat till jobbet som nästa stadsdirektör i Raseborg, efter att den nuvarande innehavaren av posten avgår med pension hösten 2022. Det är naturligtvis mycket smickrande att jag bedöms ha förutsättningar att kunna sköta det här uppdraget eftersom det är fråga om en mycket krävande och viktig tjänst som är av stor betydelse för utvecklingen av vår hemstad. För att undvika onödiga spekulationer vill jag ändå göra klart att jag inte kommer att söka eller stå till förfogande för det här jobbet.


Läs också: Direktörsracet är i gång i Västnyland

VN har rätt i att jag har stor erfarenhet och ett omfattande kontaktnät på både statlig och kommunal nivå. Den erfarenhet, de kontakter och det kunnande jag har förvärvat vill jag gärna ställa till väljarnas förfogande i nästa riksdagsval våren 2023. Jag är alltså intresserad av och beredd att fortsätta arbetet för Raseborg och vår region i riksdagen. Min bedömning är att det är där som mina kontakter och mitt kunnande bäst kommer till användning.

Jag värdesätter stort förtroendet jag fått av väljarna, i många kommunal- och riksdagsval, att arbeta för vår stad och region. Om jag får fortsatt förtroende i nästa riksdagsval, kommer jag att vara mycket motiverad att fortsätta uppdraget i riksdagen. Utan att exakt veta vad VN avser med en reträttpost så låter det åtminstone i mina öron som ett jobb man gärna tar när man vill varva ner och minska sina ansträngningar, och det är inte något som jag är intresserad av i det här skedet.

Valet av ny stadsdirektör för Raseborg är ett viktigt val för staden. Därför har vi redan nu inlett rekryteringsprocessen. Att vara stadsdirektör är ett krävande jobb som förutsätter stort kunnande, starkt engagemang och målmedvetet arbete. Förhoppningsvis leder vår rekryteringsprocess till att vi kan göra ett bra val för vår stad.

Thomas Blomqvist riksdagsledamot, stadsfullmäktigeledamot (SFP), Tenala