Stadsdirektörens mejl till politiker ligger i en gråzon – ville påverka politikernas beslut om hotellbygget på Fabriksudden

Denis Strandell. Bild: Lina Enlund

I mars skickade Hangös stadsdirektör Denis Strandell ett mejl till politiker i miljönämnden. Politikerna skulle ta ställning till hotellbygget på Fabriksudden, och Strandell uppmanade dem att fatta ett beslut som gagnar staden och dess turismnäring.

Den 14 mars bestämde Hangös miljönämnd med minsta möjliga marginal att inte ge grönt ljus till hotellbygget på Fabriksudden. Men före mötet skickade stadsdirektör Denis Strandell ut ett mejl till viss...