Stadsdirektören åker Raseborg runt

Kämpar. Katja och Rami Palin och Ragna-Lise Karlsson ifrågasätter de planer som finns för Bromarv. Bild: Johanna Lemström

Den första av fyra träffar där Raseborgs servicenätsutredning presenteras för invånarna hölls i Tenala i onsdags. Inemot fyrtio kom för att höra stadsdirektör Ragnar Lundqvist presentera utredningen.

I september var Raseborgs servicenätsutredning klar och antecknades för kännedom av stadsstyrelsen. Det stannar förstås inte vid det – utredningen ska ligga till grund för ett fortsatt tjänstemannaarb...