Stadens seniorgym är en succé

Med en god bit över 200 besök varje vecka har det nya gymmet och motionssalen i Villa Anemone i Karis varit en succé. Både personalen och seniorerna är entusiastiska.

– Jag önskade just ett gym och en sal där man kan samlas för att skapa så bra förutsättningar för motion som möjligt. Jag hoppades att gymmet skulle bli populärt. Det är också en stor grej för dem som bor här.

Det säger Kirsi Ala-Jaakkola som är chef för äldreservicen i Raseborg. Stadens rehabiliterande verksamhet och äldreservice erbjuder seniorerna (65 år fyllda) i staden möjlighet att träna i Villa Anemones seniorkonditionssal med handledning av en fysioterapeut.

Den fräscha salen med gott om svängrum och skonsamma maskiner med motstånd av lufttryck har varit välbesökt och uppskattad. På det nya gymmet i ändan av Köpmansgatan tränar 225 personer varje vecka. Utöver det används gymmet i varierande grad av servicehusets 68 invånare.

– Vi har tack vare detta kunnat motivera deltagarna till en mer aktiv livsstil. Gymmet är även en bra mötesplats som skapar goda förutsättningar för delaktighet och gemenskap, konstaterar Michael Westerlund, tf enhetschef för rehabiliterande verksamhet vid Raseborgs stad.

Bruka eller förlora

Förebyggande rehabilitering är avgörande för att man ska kunna hålla kvar sina nuvarande kroppsfunktioner och bromsa eventuella försämringar som sker när man åldras.

– Om man inte använder sina muskler och sin rörelseförmåga förlorar man dem, säger fysioterapeut Benita Bäcklund.

Hon lär seniorerna göra rätt utförande i apparaterna. Hon måste också beakta eventuella sjukdomar, operationer och artroser hos de äldre.

– Vi har en inlärningsperiod med lätta vikter men försöker uppmuntra de äldre att våga belasta sina muskler. Äldre tål större muskelbelastning än man tidigare har tänkt.

Träningen kan ske individuellt eller i grupp, beroende vad som passar personen bäst.

Bra investering

Motionssalen är öppen alla vardagar klockan 8-16 och målgruppen är seniorer bosatta i Raseborg. Första besöket bokas hos en fysioterapeut. Vid behov får man ett individuellt träningsprogram för en trygg och ändamålsenlig träning.

– Det är viktigt med handledning. Åtminstone i början, så man inte gör fel, säger Ulla Portin och Christina Harling som har besökt gymmet sedan hösten.

Ett gymbesök kostar bara 1,60 euro, man betalar med andra ord 16 euro för tio gånger.

– Det är billigt med tanke på livskvaliteten. Man betalar det med glädje, säger damerna.

De tycker att det har varit bra att komma ut ur sina hem och få träna sina muskler.

– Vi behöver balans, rörlighet, allt.

Damerna tycker också att gymbesöken ger välkommen struktur åt dagen.

– Annars går det lätt att allt flyter ihop till en grå gröt.

Portin och Harling hoppas att den fina lokalen utnyttjas till max.

– Satsa på det här! För det här är bra. Det håller oss friska.

Men de har ett tips:

– Man skulle kunna ordna transport åt dem som inte kan ta sig hit på egen hand. Det skulle vara en god gärning och en lönsam satsning.

Kirsi Ala-Jaakkola, igen, drömmer om en likadan sal i Ekenäs.

– Om vi kan undvika ett par lårbensbrott med förebyggande träning så betalar investeringen sig snabbt tillbaka. Det vi satsar nu minskar på kostnaderna i slutändan när vårdkostnaderna normalt brukar öka.