Staden vill ha anbud på skötseln av gästhamnen

Ekenäs gästhamn finns i Norra hamnen och har de senaste fyra åren drivits av Ekenäs Gästhamn Ab. Bild:

Det nuvarande skötselavtalet för Ekenäs gästhamn går ut efter denna säsong. Ett nytt avtal för säsongerna 2018–2022 ska nu förhandlas fram.

Ett nytt skötselavtal för gästhamnen i Norra hamnen i Ekenäs behövs för säsongerna 2018–2022. Tekniska nämnden i Raseborg beslöt i tisdags att staden ska begära in anbud för skötseln.

I uppgifterna har bland annat skötsel av reception, uppbärande av hamnavgifter, övervakning av hamnområdet, underhåll av dusch-, toalett-, bastu- och tvättutrymmen ingått.

Stadens intäkter från verksamheten har under åren 2013–2017 totalt sett rört sig kring 22 000 euro per år, utan moms.

Förtöjningsavgifterna är i dag 17 euro per dygn. För sidoförtöjning uppbärs 35 euro per dygn, elavgiften har varit 3 euro per dygn.

Gästhamnen har under innevarande säsong skötts av företaget Ekenäs Gästhamn Ab.

Mer läsning