Nämnd uppmanar staden avlägsna sjunken trålare

En långkörare om en sjunken trålare utanför Bromarv kanske får ett slut inom kort.

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg har beslutat att inte ålägga trålarens ägare att avlägsna fartyget. I stället uppmanas stadens tekniska central att låta avlägsna trålaren.Ägaren har trots uppman...