Staden står fast vid sin syn på hamnmagasinet

I måndags fick stadsstyrelsen en lägesrapport om hamnmagasinet i Norra hamnen. Frågan är aktuell därför att staden vill riva byggnaden medan hyresgästerna vill vara kvar.

– Det var speciellt en mening ur Rambolls rapport som fastnade i mitt medvetande, säger stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP).

Han syftar på Rambolls utsago från januari 2015 där man kan man läsa att det utifrån observationerna som gjorts finns rejält med brister och skador på byggnadens bärande konstruktioner. Man pekar bland annat på fyra kapade mittpelare som inte ersatts av fungerande alternativa konstruktioner.

Detta konstaterades redan i Auracons granskning från februari 2008 där man säger att de bärande konstruktionerna borde repareras till alla delar och förstärkas i enlighet med dagens krav.

– Så gott som alla var av åsikten att staden inte kan hyra ut en sådan byggnad. Ingen är villig att ta den risken från stadens sida. Som ägare kan man inte fly sitt ansvar, säger Walls.

Inga grunder för förlängning

I Rambolls rapport anser man att staden borde överväga att riva magasinet även om det kan betraktas som byggnadshistoriskt värdefullt.

– Utifrån våra observationer med beaktande av byggnadens skick, byggnadssätt och användningsändamål borde man undvika att använda den som samlingslokal, skriver Ramboll.

Enligt Jan Gröndahl, teknisk direktör i Raseborg, anser staden och dess utrymmesförvaltning att man i egenskap av ägare av byggnaden inte ser att det finns grunder eller förutsättningar till ett nytt hyreskontrakt för den verksamhet som är tilltänkt att drivas i byggnaden. Gällande hyresavtal utgår på fredag.

– Vi anser att byggnaden inte uppfyller de sanitära kraven, inte heller de krav på säkerhet och användbarhet som ställs på en samlingslokal för tio- till hundratals ungdomar.

Ny utredning?

IBF Design som undersökt byggnaden i tre repriser – 2008, 2015 och 2017 – har från början ansett att de synliga träkonstruktioner såsom takbalkar, pelare, väggstolpar och tomtvarv är i gott skick i motsats till fasader och tak. I rapporten från 2015 rekommenderas att byggnaden i det dåvarande skicket bara används sommartid. I den senaste rapporten konstateras att byggnadens allmänna skick är dåligt men att måtten från golv till takbjälklag har varit oförändrade sedan 2008.

Alla utlåtanden säger att en ändamålsenlig renovering antagligen skulle bli dyrare än att bygga nytt.

Number One-krögaren Tony Andersson som är underhyresgäst i byggnaden önskar att man inte bara beaktar de utredningar som tjänar stadens syfte.

– Om styrelsen bara informerades om Rambolls och Auracons rapporter så har den inte fått all information.

Han förundrar sig också över att Gröndahl nämner sanitära brister.

– Det har vi bevisligen i skick. Det är ju bland annat det som avgör hur många kundplatser vi har.

Han hoppas att en sista oberoende grundlig utredning skulle göras för rättvisans skull.

Det förde också Mats Lagerstam, som ersatte Kukka-Maaria Luukkonen som representant för SDP, fram efter styrelsemötet.

– Det är ganska stora skillnader i rapporterna, man ser rätt olika på ganska samma saker. Därför skulle det vara en juste gärning från stadens sida och för alla involverade att låta en firma utan anknytning till någondera parten eller någon av de tidigare rapporterna att göra ytterligare en utredning, säger han.

Artikeln är uppdaterad med Tony Anderssons kommentar.

Mer läsning