Staden söker pengar för motionsrådgivning

Mål. Raseborgs fritidschef Reino Kärkkäinen vill satsa på motionsrådgivning för att höja välfärd och välbefinnande hos invånarna. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Raseborgs stad kanske kan erbjuda motionsrådgivning så småningom. Det är i varje fall fritidschefens förhoppning.

Fritidschef Reino Kärkkäinen planerar tillsammans med en av stadens idrottsinstruktörer ett projekt där motionsrådgivning står i fokus. För projektet ska man söka finansiering från Undervisningsministeriet. Ansökan lämnas in under hösten.

– Ministeriet kan bevilja projektmedel för ett till tre år. Dessutom ska vi söka pengar från Regionförvaltningsverket, säger Kärkkäinen.

Allt är bara i startgroparna påpekar han ändå.

– Vi måste dessutom förankra det hos stadens högsta ledning.

Raseborg ligger efter

Målet är att få till stånd en varaktig modell för motionsfrämjandet.

– Många kommuner och städer har den här formen av verksamhet, Raseborg ligger ganska långt efter, säger Kärkkäinen.

Han har studerat andra kommuners motionsstrategier och lyfter bland annat fram Päijät-Häme och Nådendal.

Stadens tre egna idrottsinstruktörer har i dagsläget inte möjlighet att sköta rådgivning i motionsfrågor, deras arbetsbild medger inte det, säger han.

Om man får i gång projektet är tanken att man ska arbeta över sektorgränserna och samarbeta med social- och hälsovården.

– Tågordningen inom staden är nu den att vi ska ha ett möte tillsammans med social- och hälsovården, bildningen och fritidssektorn. Senare kommer även företagshälsovården och tredje sektorn att kopplas in om pengarna beviljas, säger Kärkkäinen.

Hoppas på bestående satsning

Han säger att den stora målsättningen är att etablera den här verksamheten som en bestående del av stadens välfärdsservice när projektet är slut.

– Får vi pengarna och senare en fortsättning på projektet så kommer vi med lite fördröjning kunna minska de stora hälsovårdskostnaderna – det borde vara hela samhällets gemensamma uppgift och ansvar.

Mer läsning