Staden säljer äldrebostad

Intäkterna av försäljningen går till äldreomssorgsfonden.

Fullmäktige i Hangö beslöt 13.9 att sälja en lägenhet åt den äldre person peson som bor i den för närvarande. Bostaden ägs av äldreomsorgsfonden i Hangö.

Köpesumman fastslogs till cirka 68 740 och den inkluderar en skuldandel på knappa 23 740 euro.

Fullmäktige var ense om att sälja till nämnda pris, men diskuterade om huruvida pengarna borde öronmärkas. Stig Sundberg (sfp), föreslog att pengarna skall riktas till grundtrygghetsnämnden för äldreomsorgsfondens bruk i enlighet med dess stadgar, som gör det möjligt för personer över 65 att bo hemma så länge som möjligt. Barbro Wikberg (sfp) ifrågasatte formuleringen, eftersom hon ansåg den överflödig då den är identisk med fondens stadgar. Efter en diskussion om vad medlen används till och hur man skall informera äldre om möjlighet att ansöka om pengar från fonden, röstade man om tillägget. Sundbergs förslag, med stöd av Anja Roos (saml) förlorade med rösterna 13-21.

Mer läsning