Staden måste hålla vad den lovar!

Det är oroväckande att Raseborg inte lyder och håller vad staden lovat, det vill säga ett nytt ålderdomshem till 2015.

Det som både oroar och irriterar mig i frågan om Hagahemmet är två saker som jag anser vara "livsviktiga" för en civiliserad rättstat, nämligen att myndigheterna uppfyller sina plikter och aktivt följer med att bestämmelser, regler och så vidare verkställs; att högre myndigheters beslut, regler och bestämmelser inte nonchaleras.

Samtidigt är det oroväckande att Raseborg inte lyder och håller vad staden lovat, det vill säga ett nytt ålderdomshem till 2015. Undrar om inte Valvira och andra myndigheter har verktyg eller vilja att tvinga staden lyda och hålla det som lovats!

Reni Hildeen, Ekenäs

Mer läsning