Staden investerar i småbåtshamnar, båtplatser blir dyrare

Småbåtsbryggan i Ormnäs förlängs med 15 meter, vilket beräknas kosta 35 000 euro och ge åtta nya båtplatser. Tekniska nämnden godkände investeringen i tisdags. Bild: VN-arkiv/Anna Björkqvist

Raseborgs stad investerar 150 000 euro i småbåtshamnarna. Det ökar trycket på intäkterna. Därför höjs nu priset på de flesta båtplatserna. Tekniska nämnden fattade beslut om investeringar och taxor i tisdags.

I budgeten för 2021 finns ett investeringsanslag på 150 000 euro som omfattar utvidgning av en brygga i Ormnäs samt smärre förbättringar i befintlig hamninfrastruktur. Tekniska nämnden godkände i tisd...